كاربر گرامي!
براي ورود به بخشهاي زير مجموعه لطفا" بر روي عنوانها كليك بفرمائيد .                                              نماي روستاي باريكان          

نماي روستاي باريكان از جنوب شرقبه شمال غرب

در سفر گر رُوم بینی یا ختن ** ازدل توکی رود حب الوطن

هم‌چنین حب الوطن باشد درست*تو وطن بشناس ای خواجه نخست

اگر به زادگاه يا سرزمین اجدادیمان دلبستگی داریم، از آنروست كه خود را وابسته به مجموعه فرهنگی ایرانی می دانیم و اگر به فرهنگ و مردممان عشق می ورزیم به آن علت است كه از فرموده پیامبر(ص) كه فرمود: «حب الوطن من الایمان» تاسي مي نمائيم. ازاین رو كوششهایمان را در زمینه بررسي و شناخت پيشينه تاريخي، فرهنگ ، سنن و مفاخر سرزمین خویش و ثبت آن را وظیفه‌ای دینی و علمی و فرهنگی و اجتماعی می دانیم و اميدواريم كه اين تلاش براي آيندگان ماندگار گردد.

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال